עמוד הבית

לקוח יקר,
עקב תהליכים לשיפור השירות, מוקד שירות הלקוחות יפעל ביום שני ה-19/04/2021 בין השעות  08:00-15:00.
פעילות המוקד תתחדש מחר 20/04/2021 בשעה 08:00.

הודעה חשובה

אנו שמחים לבשר לכם, כי בהתאם להחלטת עו”ס – חברה לניהול קופות גמל בע”מ, החל מיום 1.1.2021 יועבר התפעול של קופת גמל עו”ס (להלן: “הקופה”), מהבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ – למלם גמל ופנסיה בע”מ.
זכויות עמיתי  הקופה ישמרו ללא כל שינוי ויועברו באופן אוטומטי למערכת התפעול במלם, לרבות שם הקופה, מסלול ההשקעה, הוותק, פרטי העמית ופרטי המוטבים בחשבון העמית.

העברת התפעול אינה מצריכה פעולה כלשהי מצד העמיתים.

עקב העברת התפעול יוחלפו מספרי חשבונות העמיתים. 

עד ליום 20.2.2021 ניתן להמשיך לקבל מידע אישי בחשבון המקוון באתר האינטרנט של החברה עם שם המשתמש והסיסמה הקיימים.

עמיתים שאין ברשותם קוד משתמש וסיסמה – יוכלו לקבל קוד משתמש וסיסמה עד ליום 31.12.2020.

עמית המעוניין להצטרף לשירות חשבון אישי מקוון מוזמן להיכנס החל מיום 19.1.2021 ללשונית “חשבון אישי מקוון” באתר החברה ולפעול על-פי ההנחיות. (בתקופה שבין 01.01.2021 ועד וכולל 18.01.2021 לא ניתן יהיה להצטרף לשירות).

לתשומת ליבך, בקשה תקינה למשיכת כספים/ העברה בין מסלולים, אשר תתקבל עד ליום 27.12.2020 תבוצע עד לסוף דצמבר 2020.

בקשה תקינה להעברת כספים מקופה אחרת לקופה, אשר תתקבל עד ליום 15.12.2020 תטופל עד סוף דצמבר 2020.

בקשה תקינה להעברת כספים מהקופה לקופה אחרת שתתקבל עד ליום 24.12.2020 תבוצענה עד סוף דצמבר 2020.

בקשות כאמור שתתקבלנה לאחר המועדים המפורטים לעיל תטופלנה החל מיום 19.1.2021.

החל מינואר 2021 יעודכנו פרטי מוקד שירות הלקוחות לעמיתי הקופה ולמעסיקים המעבירים כספים לקופה.

פרטי המוקד המעודכנים יופיעו באתר החברה החל מיום 1.1.2021.

בברכה, עו”ס – חברה לניהול קופות גמל בע”מ


משיכת כספים מחשבון בעל יתרה נמוכה לחץ כאן


הודעה על פתיחת מסלולי השקעה המותאמים לגיל החוסך

בהתאם לדרישות אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, במשרד האוצר לכלל קופות הגמל בישראל,

החל מיום 1 בינואר 2016 יפעלו בקופת גמל עו”ס שלושה מסלולי השקעה המותאמים לגיל העמיתים:

  • מסלול אחד – עו”ס גמל לבני 50 ומטה – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם אינו עולה על 50;
  • מסלול שני – עו”ס גמל לבני 50 עד 60 – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם לפחות 50 ואינו עולה על 60;
  • מסלול שלישי – עו”ס גמל גיל 60 ומעלה – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם לפחות 60;

למידע נוסף בנושא, אופן ההצטרפות למסלולים אלו ו”שאלות נפוצות ותשובות בנושא” קרא כאן

דרוש דח”צ

*** שירות חדש – שירות חדש ***

אנו מזמינים אותך להצטרף לשירות הודעות דואר אלקטרוני

עמית/ה יקר/ה

אנו מזמינים אותך להצטרף לשירות חדש אשר יאפשר לך לקבל התרעה בדואר האלקטרוני מיד עם הצגתם של הדוחות השנתיים/רבעוניים בחשבון האישי המקוון שלך. השירות מיועד לעמית שיש לו קוד משתמש וסיסמא לכניסה לחשבונו האישי באופן מקוון באמצעות האינטרנטי. קוד משתמש וסיסמא תוכל לקבל בסניפי הבנק הבינלאומי.

לידיעתך, בהתאם להוראת משרד האוצר, נשלח לעמיתים בדואר דוח שנתי מקוצר בלבד.

הדוח מוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית ובנוסף מוצג בחשבון גם דוח שנתי מפורט.

מדי רבעון, החל מהרבעון הראשון לשנת 2015, מוצג בחשבון לעמיתים הזכאים, גם דוח רבעוני (למעט הרבעון האחרון בשנה אשר בגינו יוצג דוח שנתי – מפורט ומקוצר). הדוח הרבעוני, כמו הדוח השנתי המפורט, לא נשלח יותר אל העמיתים באמצעות הדואר.

כיוון שכך, חשוב לך מאד לבצע הצטרפות לשירות החדש אשר יאפשר לך לקבל התרעה בדואר האלקטרוני מיד עם הצגתם של הדוחות בחשבונך האישי המקוון.

טופס הרשמה

לתשומת ליבך – מתן הסכמתך להצטרפות לשירות תאפשר לחברה לשלוח אליך את ההתרעה לגבי הדוח השנתי המקוצר באמצעות הדואר האלקטרוני, במקום משלוח הדוח בדואר.

עוד לידיעתך – ניתנת לך הזכות לחזור מהסכמתך בכל עת ולבקש לקבל את הדוח השנתי המקוצר באמצעות הדואר.

טופס ביטול הסכמה

במידה ואין ברשותך קוד משתמש וסיסמה לכניסה לחשבונך האישי ניתן לקבלם בכל אחד מסניפי הבנק הבינלאומי . יש להצטייד בתעודת זהות.

לרשימת סניפי הבנק הבינלאומי


הודעה לעמיתים:

שינויים בדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים

עמית/ה יקר/ה,

משנת 2015 נכנסו לתוקף שינויים בהסדרי הדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים על פי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

שינויים בדיווחים השנתיים והרבעונים לעמיתים:

החל מהדוח השנתי בגין שנת 2014, חברה מנהלת של קופת גמל או קרן השתלמות תציג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית תוך שלושה חודשים מתום השנה, דוח שנתי מקוצר ובנוסף דוח שנתי מפורט. הדוח השנתי המפורט יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד של העמית ולא ישלח בדואר לכתובתו.

בנוסף, מדי רבעון, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, יוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית, דוח רבעוני. גם דוח זה לא ישלח יותר בדואר לכתובת העמית אלא יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד.

לקריאה נוספת … שינויים בדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים


הודעה לעמיתים

לידיעתכם, בהתאם להחלטת החברה עו”ס-חברה לניהול קופות גמל בע”מ החל מיום 1.1.2014 הועבר התפעול של קופת גמל עו”ס מבנק יהב לעובדי המדינה בע”מ – לבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ.

זכויות העמיתים הועברו באופן אוטומטי בין הבנקים, לרבות שם הקופה, מסלול ההשקעה, הוותק, הפרטים האישיים ופרטי המוטבים בחשבון.

בכל שאלה או בקשה נוספת ניתן לפנות למוקד הטלפוני בטלפון 03-5651091.

שעות פעילות המוקד:
ימים א’ – ה’: 8:00-17:00
יום ו’, ערבי חג וימי חול המועד: 8:00-12:00

לידיעתכם, באפשרותכם לקבל בסניפי הבנק הבינלאומי, מגוון הלוואות בתנאים אטרקטיביים.
לפרטים, אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר האינטרנט בכתובת:
הלוואות לעמיתי עו”ס בתנאים אטרקטיביים בבינלאומי

פרטי סניפי הבנק הבינלאומי

חדש!

ביום 29.12.08 אישר אגף שוק ההון הכנסת תיקונים בתקנון הקופה (מהדורה עדכנית מיום 1.1.09) שעיקרם מתן אפשרות לעמיתים להפקיד הפקדות בקופה גם בגין רכיב הפיצויים, לרבות העברת כספים מקופות גמל אחרות לתגמולים ופיצויים.
בנוסף אישר האוצר הפיכת הקופה לקופת גמל מסלולית בה ינוהלו שני מסלולים:
האחד – מסלול כללי (מספרו 159), שהינו מסלול ברירת מחדל,
והשני – מסלול ללא מניות (מספרו  1437). מצורף התקנון המתוקן