עמוד הבית

משיכת כספים מחשבון בעל יתרה נמוכה לחץ כאן


הודעה על פתיחת מסלולי השקעה המותאמים לגיל החוסך

בהתאם לדרישות אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, במשרד האוצר לכלל קופות הגמל בישראל,

החל מיום 1 בינואר 2016 יפעלו בקופת גמל עו”ס שלושה מסלולי השקעה המותאמים לגיל העמיתים:

  • מסלול אחד – עו”ס גמל לבני 50 ומטה – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם אינו עולה על 50;
  • מסלול שני – עו”ס גמל לבני 50 עד 60 – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם לפחות 50 ואינו עולה על 60;
  • מסלול שלישי – עו”ס גמל גיל 60 ומעלה – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם לפחות 60;

למידע נוסף בנושא, אופן ההצטרפות למסלולים אלו ו”שאלות נפוצות ותשובות בנושא” קרא כאן

*** שירות חדש – שירות חדש ***

אנו מזמינים אותך להצטרף לשירות הודעות דואר אלקטרוני

עמית/ה יקר/ה

אנו מזמינים אותך להצטרף לשירות חדש אשר יאפשר לך לקבל התרעה בדואר האלקטרוני מיד עם הצגתם של הדוחות השנתיים/רבעוניים בחשבון האישי המקוון שלך. השירות מיועד לעמית שיש לו קוד משתמש וסיסמא לכניסה לחשבונו האישי באופן מקוון באמצעות האינטרנטי. קוד משתמש וסיסמא תוכל לקבל בסניפי הבנק הבינלאומי.

לידיעתך, בהתאם להוראת משרד האוצר, נשלח לעמיתים בדואר דוח שנתי מקוצר בלבד.

הדוח מוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית ובנוסף מוצג בחשבון גם דוח שנתי מפורט.

מדי רבעון, החל מהרבעון הראשון לשנת 2015, מוצג בחשבון לעמיתים הזכאים, גם דוח רבעוני (למעט הרבעון האחרון בשנה אשר בגינו יוצג דוח שנתי – מפורט ומקוצר). הדוח הרבעוני, כמו הדוח השנתי המפורט, לא נשלח יותר אל העמיתים באמצעות הדואר.

כיוון שכך, חשוב לך מאד לבצע הצטרפות לשירות החדש אשר יאפשר לך לקבל התרעה בדואר האלקטרוני מיד עם הצגתם של הדוחות בחשבונך האישי המקוון.

טופס הרשמה

לתשומת ליבך – מתן הסכמתך להצטרפות לשירות תאפשר לחברה לשלוח אליך את ההתרעה לגבי הדוח השנתי המקוצר באמצעות הדואר האלקטרוני, במקום משלוח הדוח בדואר.

עוד לידיעתך – ניתנת לך הזכות לחזור מהסכמתך בכל עת ולבקש לקבל את הדוח השנתי המקוצר באמצעות הדואר.

טופס ביטול הסכמה

במידה ואין ברשותך קוד משתמש וסיסמה לכניסה לחשבונך האישי ניתן לקבלם בכל אחד מסניפי הבנק הבינלאומי . יש להצטייד בתעודת זהות.

לרשימת סניפי הבנק הבינלאומי


הודעה לעמיתים:

שינויים בדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים

עמית/ה יקר/ה,

משנת 2015 נכנסו לתוקף שינויים בהסדרי הדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים על פי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

שינויים בדיווחים השנתיים והרבעונים לעמיתים:

החל מהדוח השנתי בגין שנת 2014, חברה מנהלת של קופת גמל או קרן השתלמות תציג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית תוך שלושה חודשים מתום השנה, דוח שנתי מקוצר ובנוסף דוח שנתי מפורט. הדוח השנתי המפורט יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד של העמית ולא ישלח בדואר לכתובתו.

בנוסף, מדי רבעון, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, יוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית, דוח רבעוני. גם דוח זה לא ישלח יותר בדואר לכתובת העמית אלא יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד.

לקריאה נוספת … שינויים בדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים


חדש!

ביום 29.12.08 אישר אגף שוק ההון הכנסת תיקונים בתקנון הקופה (מהדורה עדכנית מיום 1.1.09) שעיקרם מתן אפשרות לעמיתים להפקיד הפקדות בקופה גם בגין רכיב הפיצויים, לרבות העברת כספים מקופות גמל אחרות לתגמולים ופיצויים.
בנוסף אישר האוצר הפיכת הקופה לקופת גמל מסלולית בה ינוהלו שני מסלולים:
האחד – מסלול כללי (מספרו 159), שהינו מסלול ברירת מחדל,
והשני – מסלול ללא מניות (מספרו  1437). מצורף התקנון המתוקן