דוחות חודשיים

2021

קופת גמל עו”ס לבני 50 ומטהקופת גמל עו”ס לבני 50-60קופת גמל עו”ס לבני 60 ומעלה
דוח נכסים 08/2021דוח נכסים 08/2021דוח נכסים 08/2021
דוח נכסים 07/2021 דוח נכסים 07/2021 דוח נכסים 07/2021
דוח נכסים 06/2021דוח נכסים 06/2021דוח נכסים 06/2021
דוח נכסים 05/2021דוח נכסים 05/2021דוח נכסים 05/2021
דוח נכסים 04/2021דוח נכסים 04/2021דוח נכסים 04/2021
דוח נכסים 03/2021דוח נכסים 03/2021דוח נכסים 03/2021
דוח נכסים 02/2021דוח נכסים 02/2021דוח נכסים 02/2021
דוח נכסים 01/2021דוח נכסים 01/2021דוח נכסים 01/2021

2020

קופת גמל עו”ס לבני 50 ומטהקופת גמל עו”ס לבני 50-60קופת גמל עו”ס לבני 60 ומעלה
דוח נכסים 12/2020דוח נכסים 12/2020דוח נכסים 12/2020
דוח נכסים 11/2020דוח נכסים 11/2020דוח נכסים 11/2020
דוח נכסים 10/2020דוח נכסים 10/2020דוח נכסים 10/2020
דוח נכסים 09/2020דוח נכסים 09/2020דוח נכסים 09/2020
דוח נכסים 08/2020דוח נכסים 08/2020דוח נכסים 08/2020
דוח נכסים 07/2020דוח נכסים 07/2020דוח נכסים 07/2020
דוח נכסים 06/2020דוח נכסים 06/2020דוח נכסים 06/2020
דוח נכסים 05/2020דוח נכסים 05/2020דוח נכסים 05/2020
דוח נכסים 04/2020דוח נכסים 04/2020דוח נכסים 04/2020
דוח נכסים 03/2020דוח נכסים 03/2020דוח נכסים 03/2020
דוח נכסים 02/2020דוח נכסים 02/2020דוח נכסים 02/2020
דוח נכסים 01/2020דוח נכסים 01/2020דוח נכסים 01/2020

2019

קופת גמל עו”ס לבני 50 ומטהקופת גמל עו”ס לבני 50-60קופת גמל עו”ס לבני 60 ומעלה
דוח נכסים 12/2019דוח נכסים 12/2019דוח נכסים 12/2019
דוח נכסים 11/2019דוח נכסים 11/2019דוח נכסים 11/2019
דוח נכסים 10/2019דוח נכסים 10/2019דוח נכסים 10/2019
דוח נכסים 09/2019דוח נכסים 09/2019דוח נכסים 09/2019
דוח נכסים 08/2019דוח נכסים 08/2019דוח נכסים 08/2019
דוח נכסים 07/2019דוח נכסים 07/2019דוח נכסים 07/2019
דוח נכסים 06/2019דוח נכסים 06/2019דוח נכסים 06/2019
דוח נכסים 05/2019דוח נכסים 05/2019דוח נכסים 05/2019
דוח נכסים 04/2019דוח נכסים 04/2019דוח נכסים 04/2019
דוח נכסים 03/2019דוח נכסים 03/2019דוח נכסים 03/2019
דוח נכסים 02/2019דוח נכסים 02/2019דוח נכסים 02/2019
דוח נכסים 01/2019דוח נכסים 01/2019דוח נכסים 01/2019

2018

קופת גמל עו”ס לבני 50 ומטה

 

קופת גמל עו”ס לבני 50-60 (עד ליום 31.12.2015 “מסלול כללי”)

 

קופת גמל עו”ס לבני 60 ומעלה (עד ליום 31.12.2015 “מסלול אג”ח ללא מניות”)

12/2018

11/2018

10/2018

09/2018

08/2018

07/2018

06/2018

05/2018

04/2018

03/2018

02/2018

01/2018

 

12/2018

11/2018

10/2018

09/2018

08/2018

07/2018

06/2018

05/2018

04/2018

03/2018

02/2018

01/2018

 

12/2018

11/2018

10/2018

09/2018

08/2018

07/2018

06/2018

05/2018

04/2018

03/2018

02/2018

01/2018