קופת גמל עובדים סוציאלים – לתאריכים 01.01.2021-14.04.2021