קופת גמל עובדים סוציאלים – לתאריכים 01.01.2021-01.07.2021