קופת גמל עובדים סוציאלים – לתאריכים 01.01.2021-07.10.2021