קופת גמל עובדים סוציאלים – לתאריכים 01.01.2021-09.09.2021