קופת גמל עובדים סוציאלים – לתאריכים 01.01.2021-10.06.2021