קופת גמל עובדים סוציאלים – לתאריכים 01.01.2021-12.08.2021