קופת גמל עובדים סוציאלים – לתאריכים 01.01.2021-14.10.2021