קופת גמל עובדים סוציאלים – לתאריכים 01.01.2021-17.06.2021