קופת גמל עובדים סוציאלים – לתאריכים 01.01.2021-19.08.2021