קופת גמל עובדים סוציאלים – לתאריכים 01.01.2021-20.05.2021