קופת גמל עובדים סוציאלים – לתאריכים 01.01.2021-13.05.2021