קופת גמל עובדים סוציאלים – לתאריכים 01.01.2021-22.04.2021