קופת גמל עובדים סוציאלים – לתאריכים 01.01.2021-22.07.2021