קופת גמל עובדים סוציאלים – לתאריכים 01.01.2021-23.09.2021