קופת גמל עובדים סוציאלים – לתאריכים 01.01.2021-24.06.2021