קופת גמל עובדים סוציאלים – לתאריכים 01.01.2021-27.05.2021