מגבלת עמלת ניהול חיצוני

הקופה

המסלול

מגבלת עמלת ניהול חיצוני
לשנת 2024
קופת גמל עו”סמסלול 50 ומטה0.15%
קופת גמל עו”סמסלול 50-600.25%
קופת גמל עו”סמסלול 60 ומעלה0.10%
הקופה

המסלול

מגבלת עמלת ניהול חיצוני
לשנת 2023

קופת גמל עו”סמסלול 50 ומטה0.25%
קופת גמל עו”סמסלול 50-600.28%
קופת גמל עו”סמסלול 60 ומעלה0.2%