מסמכי העברה לקופת גמל

לצורך ביצוע העברת כספים לקופת הגמל:

  • למלא ולחתום על מסמך בקשת העברה .
  • למלא ולחתום על מסמך הצטרפות לקופה חדשה אליה ברצונך להעביר הכספים.
  • במידה וההפקדות לזכות הקופה המועברת מבוצעת באמצעות תלוש משכורתך יש להסדיר עם המעסיק הפסקת הניכויים לקופה המועברת והעברת הניכויים לזכות הקופה המקבלת.
  • עמית שכיר יחתים גם את המעסיק על גבי הטופס (למעט עובדי מדינה)