מסמכי משיכה

לצורך ביצוע משיכת כספים ניתן:

  • להדפיס את המסמך.
  • למלא המסמך , לסמן “X” במקומות המתאימים ולחתום ליד ולצרף את המסמכים כנדרש.
  • להחזיר את כל המסמכים לפי פרטי ההתקשרות המפורטים באתר.
  • למסמכים יש לצרף צילום ת.ז וצילום צ’ק המאשר כי חשבון העו”ש לזיכוי מתנהל ע”ש העמית