עדכון פרטי התקשרות – טופס דיגיטלי

  שם פרטי (חובה)

  שם משפחה (חובה)

  מספר תעודת זהות (חובה)

  כתובת דוא"ל

  מספר טלפון נייד

  באפשרותך לבחור לקבל דיווחים תקופתיים, מסמכים והודעות מטעם החברה באחד מהאמצעים הבאים:

  דואר אלקטרוניהודעת טקסט (מסרון)דואר

  לידיעתך! אם לא תבחר באחת מהאפשרויות המפורטות, ישלחו אליך מסמכים והודעות כפי שנקבע בהוראות הדין (או בהתאם לבחירה שלך ככל שקיימת כזו כבר ברישומי החברה)

  יש לצרף לפניה זו צילום תעודת זהות קריא

  ניתן להעביר קובץ בגודל של 10M לכל היותר