העברת זכויות שלא במזומן

עקרונות להעברת זכויות עמיתים שלא במזומן

לשנת 2020 – רבעון 3 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן

לשנת 2020 – רבעון 2 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן

לשנת 2020 – רבעון 1 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן

בשנת 2019 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

בשנת 2018 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

בשנת 2017 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

בשנת 2016 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

בשנת 2015 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

בשנת 2014 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

בשנת 2013 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

בשנת 2012 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

בשנת 2011 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

בשנת 2010 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

בשנת 2009 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.