מידע למעסיק – מידע כללי

קופת גמל עו”ס – הינה קופת גמל מפעלית המיועדת לעמיתים המדורגים בדרוג העובדים הסוציאליים.

ניתן להפקיד לקופה כספי תגמולים לשכירים (הפרשות מעסיק לצד הפקדות עובד) או תגמולים לעצמאים.