הגשת בקשה למשיכת כספים


לבקשת משיכה חובה לצרף את המסמכים הבאים

בקשה למשיכת כספים (חובה):

אישור ניהול חשבון/צילום שיק (חובה):

צילום ת.ז. (חובה):

מסמכים נוספים

לצורך משיכת כספי פיצויים

אישור פקיד שומה (טופס 160):

לצורך משיכת כספי קיצבה (הפקדות מ- 2008)

אישור פקיד שומה להיוון או קיצבה:

לצורך משיכת כספי נפטר

צו ירושה/צוואה+צו קיום צוואה:

תעודת פטירה:

אישור שארים (במידה וקיימים כספי פיצויים):

מסמכים נוספים הרלוונטים לבקשה

ניתן להעביר קובץ בגודל של 2.5M לכל היותר