הממונה על פניות הציבור

מר עופר קירו, רו”ח- המבקר הפנימי של הקופה.

פרטי התקשרות:

דוא”ל : ofer@yg-cpa.com

משרד גנון ושות’ רואי חשבון
רח’ ראול ולנברג 6 תל אביב 6971905