הממונה על פניות הציבור

מר עופר קירו, רו”ח- המבקר הפנימי של הקופה.

פרטי התקשרות:

דוא”ל: ofer@kirocpa.co.il