תנאי השימוש

אתר האינטרנט של גמל עו”ס- חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע”מ.

התכנים המובאים באתר זה מובאים בתמציתיות לצורך הסבר ומידע בלבד, ואין בהם משום התחייבות מצד הקופה ו/או ייעוץ, חוות דעת או המלצה ביחס לפעולות האמורות, לרבות כדאיותן.

אתר הקופה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים על ידי הקופה, והקופה אינה נושאת באחריות כלשהי בגין הנאמר בהם.

למרות מאמצי הקופה, יתכן כי נפלו טעויות או שיבושי הגהה בטקסט שבאתר. ט.ל.ח. אין הקופה תהא אחראית לנזק שעלול להיגרם בשל שיבושים אלה.