תקנון הקופה

ביום 29.12.08 אישר אגף שוק ההון  הכנסת תיקונים בתקנון הקופה (מהדורה עדכנית מיום 1.1.09) שעיקרם מתן אפשרות לעמיתים להפקיד הפקדות בקופה גם בגין רכיב הפיצויים, לרבות העברת כספים מקופות גמל אחרות לתגמולים ופיצויים.

בנוסף אישר האוצר הפיכת הקופה לקופת גמל מסלולית בה ינוהלו שני מסלולים:
האחד – מסלול כללי (מספרו 159), שהינו מסלול ברירת מחדל, והשני – מסלול ללא מניות (מספרו 1437). מצורף התקנון המתוקן:

תקנון קופת גמל עו”ס – מהדורה עדכנית ליום 1.1.2016

פירוט השינויים – תקנון מהדורה עדכנית ליום 1.1.2016

תקנון הקופה – נוסח מעודכן – נכון ליום 1.1.09

* פירוט השינויים שהוכנסו בתקנון הקופה – מהדורה עדכנית ליום 1.1.09

תקנון הקופה – נוסח ישן (מיום 1.8.07)

* פירוט השינויים שהוכנסו בתקנון הקופה מיום 1.8.07

תקנון הקופה – (נוסח ישן לפני 1.8.07)