הוצאות ישירות


גמל עו”ס מצרפי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2016

גמל עו”ס מסלול עד גיל 50 דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2016

גמל עו”ס מסלול גיל 50-60 דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2016

גמל עו”ס מסלול גיל 60+ דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2016


גמל עו”ס מצרפי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2016


דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 12/2015

דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 06/2015


דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 12/2014

גמל עו”ס מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2014

גמל עו”ס מסלול ללא מניות דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2014

גמל עו”ס למצטרפי שני המסלולים דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2014


גמל עו”ס מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2013

גמל עו”ס מסלול ללא מניות דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2013

גמל עו”ס למצטרפי שני המסלולים דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2013


גמל עו”ס מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2013

גמל עו”ס מסלול ללא מניות דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2013

גמל עו”ס למצטרפי שני המסלולים דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2013


גמל עו”ס מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2012

גמל עו”ס מסלול ללא מניות דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2012

גמל עו”ס למצטרפי שני המסלולים דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2012