רשימת נכסים רבעונית

רשימת נכסים ל-09/2023

רשימת נכסים ל-06/2023

רשימת נכסים ל-03/2023

רשימת נכסים ל-12/2022

רשימת נכסים ל-09/2022

רשימת נכסים ל-06/2022

רשימת נכסים ל-03/2022

רשימת נכסים ל-12/2021

רשימת נכסים ל-09/2021

רשימת נכסים ל-06/2021

רשימת נכסים ל-03/2021

רשימת נכסים ל-12/2020

רשימת נכסים ל-09/2020

רשימת נכסים ל-06/2020

רשימת נכסים ל-03/2020

רשימת נכסים ל-12/2019

רשימת נכסים ל-06/2019

רשימת נכסים ל-03/2019

רשימת נכסים ל-31/12/2018

דו”ח נכסים רבעוני (12/18) מסלול 50 ומטה (31/03/19)

דו”ח נכסים רבעוני (12/18) מסלול 50-60 (31/03/19)

דו”ח נכסים רבעוני (12/18) מסלול 60 ומעלה (31/03/19)

דו”ח נכסים רבעוני (12/18) מצרפי (31/03/19)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/2018

דו”ח נכסים רבעוני (09/18) מסלול 50 ומטה (30/11/18)

דו”ח נכסים רבעוני (09/18) מסלול 50-60 (30/11/18)

דו”ח נכסים רבעוני (09/18) מסלול 60 ומעלה (30/11/18)

דו”ח נכסים רבעוני (09/18) מצרפי (30/11/18)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2018

דו”ח נכסים רבעוני (06/18) מסלול 50 ומטה (30/08/18)

דו”ח נכסים רבעוני (06/18) מסלול 50-60 (30/08/18)

דו”ח נכסים רבעוני (06/18) מסלול 60 ומעלה (30/08/18)

דו”ח נכסים רבעוני (06/18) מצרפי (30/08/18)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/03/2018

דו”ח נכסים רבעוני (03/18) מסלול 50 ומטה (29/05/18)

דו”ח נכסים רבעוני (03/18) מסלול 50-60 (29/05/18)

דו”ח נכסים רבעוני (03/18) מסלול 60 ומעלה (29/05/18)

דו”ח נכסים רבעוני (03/18) מצרפי (29/05/18)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/12/2017

דו”ח נכסים רבעוני (12/17) מסלול 50 ומטה (29/03/18)

דו”ח נכסים רבעוני (12/17) מסלול 50-60 (29/03/18)

דו”ח נכסים רבעוני (12/17) מסלול 60 ומעלה (29/03/18)

דו”ח נכסים רבעוני (12/17) מצרפי (29/03/18)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/2017

דו”ח נכסים רבעוני (09/17) מסלול 50 ומטה (22/11/17)

דו”ח נכסים רבעוני (09/17) מסלול 50-60 (22/11/17)

דו”ח נכסים רבעוני (09/17) מסלול 60 ומעלה (22/11/17)

דו”ח נכסים רבעוני (09/17) מצרפי (22/11/17)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2017

דו”ח נכסים רבעוני (06/17) מסלול 50 ומטה (27/08/17)

דו”ח נכסים רבעוני (06/17) מסלול 50-60 (27/08/17)

דו”ח נכסים רבעוני (06/17) מסלול 60 ומעלה (27/08/17)

דו”ח נכסים רבעוני (06/17) מצרפי (27/08/17)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/03/2017

דו”ח נכסים רבעוני (03/17) מסלול 50 ומטה (29/05/17)

דו”ח נכסים רבעוני (03/17) מסלול 50-60 (29/05/17)

דו”ח נכסים רבעוני (03/17) מסלול 60 ומעלה (29/05/17)

דו”ח נכסים רבעוני (03/17) מצרפי (29/05/17)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/12/2016

דו”ח נכסים רבעוני (12/16) מסלול 50 ומטה (26/03/17)

דו”ח נכסים רבעוני (12/16) מסלול 50-60 (26/03/17)

דו”ח נכסים רבעוני (12/16) מסלול 60 ומעלה (26/03/17)

דו”ח נכסים רבעוני (12/16) מצרפי (26/03/17)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/2016

דו”ח נכסים רבעוני (09/16) מסלול 50 ומטה (04/12/16)

דו”ח נכסים רבעוני (09/16) מסלול 50-60 (04/12/16)

דו”ח נכסים רבעוני (09/16) מסלול 60 ומעלה (04/12/16)

דו”ח נכסים רבעוני (09/16) מצרפי (04/12/16)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2016

דו”ח נכסים רבעוני (06/16) מסלול 50 ומטה (01/09/16)

דו”ח נכסים רבעוני (06/16) מסלול 50-60 (01/09/16)

דו”ח נכסים רבעוני (06/16) מסלול 60 ומעלה (01/09/16)

דו”ח נכסים רבעוני (06/16) מצרפי (01/09/16)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/03/2016

דו”ח נכסים רבעוני (03/16) מסלול 50 ומטה (29/05/16)

דו”ח נכסים רבעוני (03/16) מסלול 50-60 (29/05/16)

דו”ח נכסים רבעוני (03/16) מסלול 60 ומעלה (29/05/16)

דו”ח נכסים רבעוני (03/16) מצרפי (29/05/16)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/12/2015

דו”ח נכסים רבעוני (12/15) מסלול כללי (29/03/16)

דו”ח נכסים רבעוני (12/15) מסלול ללא מניות (29/03/16)

דו”ח נכסים רבעוני (12/15) מצרפי (29/03/16)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/2015

דו”ח נכסים רבעוני (09/15) מסלול כללי (30/11/15)

דו”ח נכסים רבעוני (09/15) מסלול ללא מניות (30/11/15)

דו”ח נכסים רבעוני (09/15) מצרפי (30/11/15)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2015

דו”ח נכסים רבעוני (06/15) מסלול כללי (24/08/15)

דו”ח נכסים רבעוני (06/15) מסלול ללא מניות (24/08/15)

דו”ח נכסים רבעוני (06/15) מצרפי (24/08/15)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/03/2015

דו”ח נכסים רבעוני (03/15) מסלול כללי (28/05/15)

דו”ח נכסים רבעוני (03/15) מסלול ללא מניות (28/05/15)

דו”ח נכסים רבעוני (03/15) מצרפי (28/05/15)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/12/2014

דו”ח נכסים רבעוני (12/14) מסלול כללי (31/03/15)

דו”ח נכסים רבעוני (12/14) מסלול ללא מניות (31/03/15)

דו”ח נכסים רבעוני (12/14) מצרפי (31/03/15)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/2014

דו”ח נכסים רבעוני (09/14) מסלול כללי (09/12/14)

דו”ח נכסים רבעוני (09/14) מסלול ללא מניות (09/12/14)

דו”ח נכסים רבעוני (09/14) מצרפי (09/12/14)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2014

דו”ח נכסים רבעוני (06/14) מסלול כללי (20/08/14)

דו”ח נכסים רבעוני (06/14) מסלול ללא מניות (20/08/14)

דו”ח נכסים רבעוני (06/14) מצרפי (20/08/14)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/03/2014

דו”ח נכסים רבעוני (03/14) מסלול כללי (30/05/14)

דו”ח נכסים רבעוני (03/14) מסלול ללא מניות (30/05/14)

דו”ח נכסים רבעוני (03/14) מצרפי (30/05/14)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/12/2013

דו”ח נכסים רבעוני (12/13) מסלול כללי (26/03/14)

דו”ח נכסים רבעוני (12/13) מסלול ללא מניות (26/03/14)

דו”ח נכסים רבעוני (12/13) מצרפי (26/03/14)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/2013

דו”ח נכסים רבעוני (09/13) מסלול כללי (29/11/13)

דו”ח נכסים רבעוני (09/13) מסלול ללא מניות (29/11/13)

דו”ח נכסים רבעוני (09/13) מצרפי (29/11/13)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2013

דו”ח נכסים רבעוני (06/13) מסלול כללי (29/08/13)

דו”ח נכסים רבעוני (06/13) מסלול ללא מניות (29/08/13)

דו”ח נכסים רבעוני (06/13) מצרפי (29/08/13)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/03/2013

דו”ח נכסים רבעוני (03/13) מסלול כללי (30/05/13)

דו”ח נכסים רבעוני (03/13) מסלול ללא מניות (30/05/13)

דו”ח נכסים רבעוני (03/13) מצרפי (30/05/13)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/12/2012

דו”ח נכסים רבעוני (12/12) מסלול כללי (23/03/13)

דו”ח נכסים רבעוני (12/12) מסלול ללא מניות (23/03/13)

דו”ח נכסים רבעוני (12/12) מצרפי (23/03/13)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/2012

דו”ח נכסים רבעוני (09/12) מסלול כללי (29/11/12)

דו”ח נכסים רבעוני (09/12) מסלול ללא מניות (29/11/12)

דו”ח נכסים רבעוני (09/12) מצרפי (29/11/12)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2012

דו”ח נכסים רבעוני (06/12) מסלול כללי (30/08/12)

דו”ח נכסים רבעוני (06/12) מסלול ללא מניות (30/08/12)

דו”ח נכסים רבעוני (06/12) מצרפי (30/08/12)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-29/03/2012

דו”ח נכסים רבעוני (03/12) מסלול כללי (30/05/12)

דו”ח נכסים רבעוני (03/12) מסלול ללא מניות (30/05/12)

דו”ח נכסים רבעוני (03/12) מצרפי (30/05/12)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/12/2011

דו”ח נכסים רבעוני (12/11) מסלול כללי (29/03/12)

דו”ח נכסים רבעוני (12/11) מסלול ללא מניות (29/03/12)

דו”ח נכסים רבעוני (12/11) מצרפי (29/03/12)

אישור רו”ח מסלול כללי

אישור רו”ח מסלול ללא מניות


רשימת נכסים ל-30/09/2011

דו”ח נכסים רבעוני (09/11) מסלול כללי (01/12/11)

דו”ח נכסים רבעוני (09/11) מסלול ללא מניות (01/12/11)

דו”ח נכסים רבעוני (09/11) מצרפי (01/12/11)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2011

דו”ח נכסים רבעוני (06/11) מסלול כללי (03/09/11)

דו”ח נכסים רבעוני (06/11) מסלול ללא מניות (03/09/11)

דו”ח נכסים רבעוני (06/11) מצרפי (03/09/11)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/03/2011

דו”ח נכסים רבעוני (03/11) מסלול כללי (02/06/11)

דו”ח נכסים רבעוני (03/11) מסלול ללא מניות (02/06/11)

דו”ח נכסים רבעוני (03/11) מצרפי (02/06/11)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/12/2010

דו”ח נכסים רבעוני (12/10) מסלול כללי (03/04/11)

דו”ח נכסים רבעוני (12/10) מסלול ללא מניות (03/04/11)

דו”ח נכסים רבעוני (12/10) מצרפי (03/04/11)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/2010

דו”ח נכסים רבעוני (09/10) מסלול כללי (14/12/10)

דו”ח נכסים רבעוני (09/10) מסלול ללא מניות (14/12/10)

דו”ח נכסים רבעוני (09/10) מצרפי (14/12/10)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2009

דו”ח נכסים רבעוני (06/10) מסלול כללי (05/09/10)

דו”ח נכסים רבעוני (06/10) מסלול ללא מניות (05/09/10)

דו”ח נכסים רבעוני (06/10) מצרפי (05/09/10)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/03/2009

דו”ח נכסים רבעוני (03/10) מסלול כללי (31/05/10)

דו”ח נכסים רבעוני (03/10) מסלול ללא מניות (31/05/10)

דו”ח נכסים רבעוני (03/10) מצרפי (31/05/10)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/12/2009

דו”ח נכסים רבעוני (12/09) מסלול כללי (08/04/10)

דו”ח נכסים רבעוני (12/09) מסלול ללא מניות (08/04/10)

דו”ח נכסים רבעוני (12/09) מצרפי (08/04/10)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/2009

דו”ח נכסים רבעוני (09/09) מסלול כללי (07/12/09)

דו”ח נכסים רבעוני (09/09) מסלול ללא מניות (07/12/09)

דו”ח נכסים רבעוני (09/09) מצרפי (07/12/09)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2009

דו”ח נכסים רבעוני (06/09) מסלול כללי (31/8/09)

דו”ח נכסים רבעוני (06/09) מסלול ללא מניות (31/8/09)

דו”ח נכסים רבעוני (06/09) מצרפי (31/8/09)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/3/2009

דו”ח נכסים רבעוני (03/09) מסלול כללי

דו”ח נכסים רבעוני (03/09) מסלול ללא מניות

דו”ח נכסים רבעוני (03/09) מצרפי

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (12/08) אישור רו”ח

דו”ח נכסים רבעוני (09/08) אישור רו”ח