צדדים קשורים

לרשימת הצדדים הקשורים למיטב לחץ כאן

גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 12/2018: דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים

גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 12/2017: דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים

גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 12/2016: דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים

גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 09/2016: דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים

גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 06/2016: דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים

גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 03/2016: דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים


גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 12/2015: דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים

גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 09/2015: דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים

גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 06/2015: דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים

גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 03/2015: דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים


גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 12/2014:  דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים

גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 09/2014:  דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים

גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 06/2014:  דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים

גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 03/2014:  דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים


גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 12/2013:  דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים

גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 09/2013:  דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים

גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 06/2013:  דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים

גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 03/2013:  דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים


גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 12/2012:  דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים

גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 09/2012: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 06/2012: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 03/2012: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים


* החברה אינה מעורבת בעסקאות והשקעות עם צדדים קשורים.

גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 12/2011: במהלך הרבעון הרביעי לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 09/2011: במהלך הרבעון השלישי לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 06/2011: במהלך הרבעון השני לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 03/2011: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים


גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 12/2010: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 09/2010: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 06/2010: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 03/2010: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים


גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 12/2009: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

גמל עו”ס מסלול כללי, גמל עו”ס מסלול ללא מניות 09/2009: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים